RaseborgsGIS

Introduktion till QGIS med rikssvenska exempel (64 s.)

Introduktion till QGIS – några videor gjorda i juni 2022 för Raseborgs stad
Introduktion, QGIS gränssnitt, terrängdatabasen
Använda kartwebbtjänster i QGIS, layout och export av kartor
Att rita i QGIS

Grunder i GIS – Story Map

WMS- och WFS-länkar
Länkar till olika tjänster i Finland

Nedladdning av kartor från Lantmäteriverket
Nya filtjänsten på Karttapaikka
Filtjänsten för öppna data

Paikkatietoikkuna

Googles satellitbild: http://mt0.google.com/vt/lyrs=s&hl=en&x={x}&y={y}&z={z} (adressen sätts in under XYZ Tiles i QGIS)

Lantmäteriverkets material på kartat.kapsi.fi (WMS)URL
Grundkartahttps://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta?
Bakgrundskartahttps://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta?
Ortoflygbildhttps://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?
Fastighetsgränserhttps://tiles.kartat.kapsi.fi/kiinteistorajat?

Hela Raseborg som vektorkarta (Terrängdatabasens viktigaste lager, GPKG) 500 MB vektorfil

1 meters höjdkurvor för hela Raseborg (Kurvor kortare än 20 m borttagna, 470 MB, GPKG)

Terrängskuggning för hela Raseborg (162 MB, geotiff)

Terrängdatabasens vägar för hela Raseborg (GPKG)

Parkskogskarta 2021 (GPKG)

Gräsmattornas skötselklassser (från Microstation, konverterad till GPKG, EPSG:3878 = GK24) 20 MB vektorfil

Terrängdatabasen i SHP-format (norra Ekenäs)
Terrängdatabasen i GML-format (norra Ekenäs)
Terrängdatabasens klasser, kortversion (SV), komplett version (SV)
QML-filer för symbolisering av vissa lager i terrängdatabasen